mask

Oferta wyrobów szamotowych nieformowanych dla przemysłu i budownictwa

gładzenie ścianyMiejsca wymagające zabezpieczenia ogniotrwałego o zróżnicowanej powierzchni najlepiej jest wyłożyć ogniotrwałymi wyrobami szamotowymi nieformowanymi. W naszej firmie dysponujemy szeroką ofertą materiałów tego typu. Dzięki temu mogą dobrać Państwo produkt odpowiedni dla swoich potrzeb. Nasi pracownicy chętnie doradzą konkretne rozwiązanie.

 

Sypka mieszanka gliny ognioodpornej i kruszywa

Oferujemy betony i zaprawy ogniotrwałe w postaci sypkiej. Składają się one z proporcjonalnie dobranych części gliny odpornej na działanie płomieni oraz kruszywa o tych samych właściwościach. Przy zastosowaniu prostek i klinów należy pamiętać o łączeniu ich i mocowaniu do podłoża za pomocą specjalistycznych zapraw. Stosowanie w tym przypadku nieprzystosowanej do tego celu zaprawy będzie skutkowało uszkodzeniami wywołanymi temperaturą.


Zaprawy szamotowe

Materiały Ogniotrwałe s.c. produkuje zaprawy szamotowe ZSZ0, ZSZ1, ZSZ2, do łączenia wyrobów szamotowych, w klasie uziarnienia:

a/I 0 - 0,5 mm,
b/II 0 - 1 mm,
c/ III 0 - 2 mm.

Parametry Gatunek
ZSZ0 ZSZ1 ZSZ2
Zawartość Al2O3 +TiO2, po wypaleniu, %, min 38 33 28
Ogniotrwałość zwykła 173 171 167

 

Właściwości betonów ogniotrwałych szamotowych

WYMAGANIA GATUNEK
BOS 135 BOS 140 BOS 145k
Zawartość Al2O3, %, około 38 41 50
Ogniotrwałość zwykła, sP, min 154 167 171
Wytrzymałość na ściskanie prefabrykatów, MPa, min.      
   - W stanie surowym po 4 dniach 25 25 25
   - Wypalanych w max. temperaturze pracy 15 15 15
Skurczliwość lub rozszerzalność liniowa po wypaleniu w max. temp. pracy, %, max 1,5 1,5 1,5
Ogniotrwałość pod obciążeniem T10, oC 1350 1450 1470
Ilość wody zarobowej, % 10-12 10-12 10-12
Gęstość pozorna prefabrykatów po wypaleniu w max. temperaturze pracy, g/cm3 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0
Porowatość otwarta prefabrykatów po wypaleniu w max. temperaturze pracy, % max 25 - 30 25 - 30 26
Odporność na wstrząsy cieplne (850oC – ilość zmian wodnych)      
   - W stanie surowym, min 30 30  
   - Po wypaleniu w max. temp. pracy, min. 15 15  
Graniczna temperatura pracy, oC 1350 1400 1450

Własności betonów niskocementowych

WYMAGANIA GATUNEK
BN135 BN140 BN145 BN150 BNA
Zawartość Al2O3, % 35 38 48 68 58
Ogniotrwałość zwykła, sP, min 171 173 175 177 177
Ilość wody zarobowej, % 6.07.2012 6.07.2012 5,5-6,5 5,5-6,5 5,5-6,5
Gęstość pozorna po wypaleniu, g/cm3 2 2,2 2,3 2,4 2,4
Wytrzymałość na ściskanie, MPa, min.          
   - W stanie surowym po 3 dniach 15 15 20 20 20
   - Wypalanych w max. temperaturze pracy 40 40 60 80 80
Ogniotrwałość pod obciążeniem T10, oC, min. 1350 1400 1450 1500 1500
Skurczliwość po wypaleniu w max. temp. pracy, %, max 1,5 1,5 1,5 +1 +1
Odporność na wstrząsy cieplne (850oC – ilość zmian wodnych)          
   - W stanie surowym, min 30 30 30 30 30
   - Po wypaleniu w max. temp. pracy, min. 20 20 15 15 20
Graniczna temperatura pracy, oC 1350 1400 1450 1500 1500

Własności betonów izolacyjnych

WYMAGANIA GATUNEK
BI8/0,8 BI10/1,3 BI11/1,3 BI12/1,2 BI13/1,3
Ogniotrwałość zwykła, sP, min 120 130 140 150 158
Wytrzymałość na ściskanie prefabrykatów, MPa, min.          
   - Surowych po 4 dniach 2 8 8 4 4
   - Wypalanych w max. temperaturze pracy 1,5 4 4 2 2
Gęstość pozorna po wypaleniu w max. temp. pracy, g/cm3, max 0,8 1,3 1,3 1,2 1,3
Skurczliwość po wypaleniu w max. temp. pracy, %, max 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Przewodniość cieplna W/(m. oC) przy średniej temperaturze          
   - 400 oC 0,23 0,34 0,34 0,34 0,46
   - 800 oC 0,34 - - - -
   - 1100 oC - 0,46 0,46 0,46 0,46
Maksymalna temperatura pracy, oC 800 1000 1100 1200 1300