mask

Specjalistyczne wyroby do stosowania w przemyśle energetycznym i kotłach

płonący ogieńW przemyśle energetycznym i specjalistycznych kotłach grzewczych niezbędne jest zastosowanie kształtek ogniotrwałych, które spełnią swoje zadnie w wyspecjalizowany sposób. W naszej firmie produkujemy:

  • kształtki warstwownicy
  • środkowe kształtki warstwownicy
  • kształtki sklepieniowe
  • kształtki stropowe

Wszystkie te elementy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kotłów. W naszej firmie zadbamy, by otrzymali Państwo produkt najwyższej jakość spełniający wszystkie normy bezpieczeństwa. Wyroby dla energetyki i kotłów produkowane przez nas to rozwiązanie pewne i sprawdzone. Wytrzymują one wysokie temperatury osiągane przy spalaniu na najwyższym poziomie.


Kształtki warstownicy

kształtki warstwownicy

Symbol Wymiar w mm Objętość dm3
a b
WRO 1 239 119 2,2
WRO 10 248 124 2,4

Kształtki warstwownicy środkowe

kształtki warstwownicy środkowe

Symbol Wymiar w mm Objętość dm3
a b c
WRO 2 238 119 87 2,7
WRO 3 248 124   2,9
WRO 30 298 124   3,2

Kształtka sklepieniowa 1L5W

kształtka sklepieniowa

Kształtki stropowe zawieszane

kształtki stropowe zawieszane

Symbol Wymiar w mm Objętość dm3
a b c d
RW 1 380 16 4 23 4,62
RW 2 427 15 6 20 5,21

 

kształtki stropowe zawieszane

Symbol Wymiar w mm Objętość dm3
a b
RW 3 220 110 2,86
RW 4 186 93 2,57


kształtki stropowe zawieszane

Symbol Objętość dm3
RW 5 2,6

 

kształtki stropowe zawieszane

Symbol Objętość dm3
RW 6 4,13

 

kształtki stropowe zawieszane

Symbol Objętość dm3
RW 7 2,7

 

 kształtki stropowe zawieszane

Symbol Objętość dm3
RW 8 4,86